Филтриране по цена
Filter By Price
Филтрирай
Filter
Най - продавани
Best Sellers
Подобни Артикули
Similar Items
Сортиране по :
Sort By
Най - нови артикули
Newest First
Цена - ниска към висока
Price Ascending
Цена - висока към ниска
Price Descending
Азбучен ред
Alphabetically
Показване на
Showing
от
from
резултата
results
Покажи по :
Show :
M&A Minerals Rainbow
  • Български
  • LEV – Leva
Вход
Login
Регистрация за Търговци на едро
Registration for Wholesale
Home
Начало
About Us
За нас
Shop
Магазин
Blog
Статии
Wholesale Items
За търговци на едро
Contacts
Контакти
Български
English
Home
Начало
All Items
Всички Артикули
Categories
Категории
view cart
Виж Количка
checkout
Към плащане

 В категорията ни ще можете да се насладите и изберете от над 900 различни уникални модела на Медальони, Обици, Гривни и Пръстени от над 35 вида Полускъпоценни и Скъпоценни Минерала.

Сребърни Бижута с Розов Кварц
Silver Jewelry with Pink Quartz
Сребърни Бижута с Планински Кристал
Silver Jewelry with Rock Crystal
Сребърни Бижута с Опушен Кварц
Silver Jewelry with Smocky Quartz
Сребърни Бижута с Тюркоаз
Silver Jewelry with Turquoise
Сребърни Бижута с Перла
Silver Jewelry with Pearl
Сребърни Бижута с Топаз
Silver Jawelry with Topaz
Сребърни Бижута с Воден Сапфир, Йолит
Silver Jewelry with Water Sapfire, Iolite
Сребърни Бижута с Рубин
Silver Jewelry with Ruby
Сребърни Бижута с Тигрово Око
Silver Jewelry with Tiger`s Eye
Сребърни Бижута с Аметист
Silver Jewelry with Amethyst
Сребърни Бижута с Малахит
Silver Jewelry with Malachite
Сребърни Бижута с "Окото на Шива"
Silver Jewelry with Shiva`s Eye
Сребърни Бижута с Карнеол
Silver Jewelry with Carnelian
Сребърни Бижута с Хризолит, Оливин, Перидот
Silver Jewelry with Chrysolite, Peridot, Olivine
Сребърни Бижута с Цитрин
Silver Jewelry with Citrin
Сребърни Бижута с Лабрадорит
Silver Jewelry with Labradorite
Сребърни Бижута с Апатит
Silver Jewelry with Apatite
Сребърни Бижута с Гранат
Silver Jewelry with Garnet
Сребърни Бижута с Лазурит
Silver Jewelry with Lazurite
Сребърни Бижута с Лунен Камък
Silver Jewelry with Moonstone
Сребърни Бижута с Различни Минерали
Silver Jewelry with Mix Minerals
Сребърни Бижута с Оникс
Silver Jewelry with Onyx
Сребърни Бижута с Изумруд, Смарагд
Silver Jewelry with Emerald
Сребърни Бижута с Авантюрин
Silver Jewelry with Aventurine
Сребърни Бижута с Циркон
Silver Jewelry with Zircon
Сребърна Бижутерия с Хризокола
Silver Jewelry with Chrysokola
Сребърна Бижутерия с Косите на Венера, Кварц с Рутил, Кварц с Епидот, Кварц с Турмалин
Silver Jewelry with Venera`s Hear, Quartz with Rutile, Quartz with Epidote, Quartz with Tourmaline
Сребърна Бижутерия с Родохрозит
Silver Jewelry with Rhodochrosite
Сребърни Бижута със Сапфир
Silver Jewelry with Sapphire
Сребърни Бижутa със Слънчев Камък, Хелиолит
Silver Jewelry with Sunstone, Heliolite
Сребърни Бижута с Благороден Опал
Silver Jewelry with Bolder, Welo Opal
Сребърни Бижута с Ларимар, Пектолит
Silver Jewelry with Larimar, Pectolite
Сребърни Бижута с Атлантисит, Стихтит
Silver Jewelry with Atlanticite, Stichtite
Сребърни Бижута с Цветен Турмалин, Верделит, Рубелит, Цилайзит, Дравит, Ахроит
Silver Jewelry with Colored Tourmaline, Indicolite, Verdelite, Tzilaisite, Achroite, Rubelite, Dravite
Сребърни Бижута с Черен Турмалин
Silver Jawelry with Black Tourmaline
Сребърни Бижута с Аквамарин
Silver Jewelry with Aquamarine
Сребърни Бижута със Содалит
Silver Jewelry with Sodalite
Сребърни Бижута със Седеф
Silver Jewelry with Shell
Сребърни Бижута с Огнен Опал, Жълт Опал, Опал Кахалонг
Silver Jewelry with Opal, Fire Opal, Yellow Opal, Opal Cahalong
Обици Топаз със Сребро 925
Topaz Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Топаз със Сребро 925
Topaz Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Топаз със Сребро 925
Topaz Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Топаз със Сребро 925
Topaz Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Топаз със Сребро 925
Topaz Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Топаз със Сребро 925
Topaz Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Топаз със Сребро 925
Topaz Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Топаз със Сребро 925
Topaz Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Топаз със Сребро 925
Topaz Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Гранат със Сребро 925
Garnet Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Перла със Сребро 925
Pearl Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Гривна Малахит със Сребро 925
Malachite Bracelet with Silver 925
бърз преглед
preview
Гривна Аметист със Сребро 925
Amethyst Bracelet with Silver 925
бърз преглед
preview
Гривна Лунен Камък със Сребро 925
Moonstone Bracelet with Silver 925
бърз преглед
preview
Гривна Гранат със Сребро 925
Garnet Bracelet with Silver 925
бърз преглед
preview
Гривна Тюркоаз със Сребро 925
Turqouise Bracelet with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Циркон със Сребро 925
Zircon Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Циркон със Сребро 925
Zircon Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Циркон със Сребро 925
Zirkon Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Опушен Кварц със Сребро 925
Smoky Quartz Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Опушен Кварц със Сребро 925
Smoky Quartz Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Опушен Кварц със Сребро 925
Smoky Quartz Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Гранат със Сребро 925
Garnet Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Гранат със Сребро 925
Garnet Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Гранат със Сребро 925
Garnet Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Лабрадорит със Сребро 925
Labradorite Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Лабрадорит със Сребро 925
Labradorite Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Лабрадорит със Сребро 925
Labradorite Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Лунен Камък със Сребро 925
Moonstone Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Лунен Камък със Сребро 925
Moonstone Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Лунен Камък със Сребро 925
Moonstone Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Аметист със Сребро 925
Amethyst Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Аметист със Сребро 925
Amethyst Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Аметист със Сребро 925
Amethyst Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Аметист със Сребро 925
Amethyst Earring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Седеф със Сребро 925
Shell Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Содалит със Сребро 925
Sodalite Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Опал Кахалонг със Сребро 925
Opal Cahalong Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Перла със Сребро 925
Pearl Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Лазурит със Сребро 925
Lazurite Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Слънчев Камък, Хелиолит със Сребро 925
Sunstone, Heliolite Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Цветен Турмалин, Рубелит със Сребро 925
Colored Tourmaline, Rubelite Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Аквамарин със Сребро 925
Aquamarine Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Изумруд, Смарагд със Сребро 925
Emerald Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Рубин със Сребро 925
Ruby Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Сапфир със Сребро 925
Sapphire Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Черен Турмалин със Сребро 925
Black Tourmaline Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Розов Кварц със Сребро 925
Pink Quartz Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Топаз със Сребро 925
Topaz Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Обици Топаз със Сребро 925
Topaz Earring with Silver 925
бърз преглед
preview