Филтриране по цена
Filter By Price
Филтрирай
Filter
Най - продавани
Best Sellers
Подобни Артикули
Similar Items
Сортиране по :
Sort By
Най - нови артикули
Newest First
Цена - ниска към висока
Price Ascending
Цена - висока към ниска
Price Descending
Азбучен ред
Alphabetically
Показване на
Showing
от
from
резултата
results
Покажи по :
Show :
Очаквайте Доставка
Expect Delivery
M&A Minerals Rainbow
  • Български
  • LEV – Leva
Вход
Login
Регистрация за Търговци на едро
Registration for Wholesale
Home
Начало
About Us
За нас
Shop
Магазин
Blog
Статии
Wholesale Items
За търговци на едро
Contacts
Контакти
Български
English
Home
Начало
All Items
Всички Артикули
Categories
Категории
view cart
Виж Количка
checkout
Към плащане

 В категорията ни ще можете да се насладите и изберете от над 1000 различни уникални модела на Медальони, Обици, Гривни и Пръстени от над 70 вида Полускъпоценни и Скъпоценни Минерала.

Сребърни Бижута с Розов Кварц
Silver Jewelry with Pink Quartz
Сребърни Бижута с Планински Кристал
Silver Jewelry with Rock Crystal
Сребърни Бижута с Опушен Кварц
Silver Jewelry with Smocky Quartz
Сребърни Бижута с Тюркоаз
Silver Jewelry with Turquoise
Сребърни Бижута с Перла
Silver Jewelry with Pearl
Сребърни Бижута с Топаз
Silver Jawelry with Topaz
Сребърни Бижута с Воден Сапфир, Йолит
Silver Jewelry with Water Sapfire, Iolite
Сребърни Бижута с Рубин
Silver Jewelry with Ruby
Сребърни Бижута с Тигрово Око
Silver Jewelry with Tiger`s Eye
Сребърни Бижута с Аметист
Silver Jewelry with Amethyst
Сребърни Бижута с Малахит
Silver Jewelry with Malachite
Сребърни Бижута с "Окото на Шива"
Silver Jewelry with Shiva`s Eye
Сребърни Бижута с Карнеол
Silver Jewelry with Carnelian
Сребърни Бижута с Хризолит, Оливин, Перидот
Silver Jewelry with Chrysolite, Peridot, Olivine
Сребърни Бижута с Цитрин
Silver Jewelry with Citrin
Сребърни Бижута с Лабрадорит
Silver Jewelry with Labradorite
Сребърни Бижута с Апатит
Silver Jewelry with Apatite
Сребърни Бижута с Гранат
Silver Jewelry with Garnet
Сребърни Бижута с Лазурит
Silver Jewelry with Lazurite
Сребърни Бижута с Лунен Камък
Silver Jewelry with Moonstone
Сребърни Бижута с Различни Минерали
Silver Jewelry with Mix Minerals
Сребърни Бижута с Оникс
Silver Jewelry with Onyx
Сребърни Бижута с Изумруд, Смарагд
Silver Jewelry with Emerald
Сребърни Бижута с Авантюрин
Silver Jewelry with Aventurine
Сребърни Бижута с Циркон
Silver Jewelry with Zircon
Сребърна Бижутерия с Хризокола
Silver Jewelry with Chrysokola
Сребърна Бижутерия с Косите на Венера, Кварц с Рутил, Кварц с Епидот, Кварц с Турмалин
Silver Jewelry with Venera`s Hear, Quartz with Rutile, Quartz with Epidote, Quartz with Tourmaline
Сребърна Бижутерия с Родохрозит
Silver Jewelry with Rhodochrosite
Сребърни Бижута със Сапфир
Silver Jewelry with Sapphire
Сребърни Бижутa със Слънчев Камък, Хелиолит
Silver Jewelry with Sunstone, Heliolite
Сребърни Бижута с Благороден Опал
Silver Jewelry with Bolder, Welo Opal
Сребърни Бижута с Ларимар, Пектолит
Silver Jewelry with Larimar, Pectolite
Сребърни Бижута с Атлантисит, Стихтит
Silver Jewelry with Atlanticite, Stichtite
Сребърни Бижута с Цветен Турмалин, Верделит, Рубелит, Цилайзит, Дравит, Ахроит
Silver Jewelry with Colored Tourmaline, Indicolite, Verdelite, Tzilaisite, Achroite, Rubelite, Dravite
Сребърни Бижута с Черен Турмалин
Silver Jawelry with Black Tourmaline
Сребърни Бижута с Аквамарин
Silver Jewelry with Aquamarine
Сребърни Бижута със Содалит
Silver Jewelry with Sodalite
Сребърни Бижута със Седеф
Silver Jewelry with Shell
Сребърни Бижута с Огнен Опал, Жълт Опал, Опал Кахалонг, Мерлинит
Silver Jewelry with Opal, Fire Opal, Yellow Opal, Opal Cahalong, Merlinite
Сребърни Бижута С Корал, Червен Корал, Розов Корал, Бял Корал
Silver Jewelry With Coral, Red Coral, Pink Coral, White Coral
Сребърни Бижута С Танзанит
Silver Jewelry With Tanzanite
Сребърни Бижута с Аметрин
Silver Jewellry with Ametrine
Сребърни Бижута с Чароит
Silver Jewellry with Charoite
Сребърни бижута с Турмалин "Диня"
Silver Jewellry wit Tourmaline "Watermelon"
Сребърни Бижута с Питерсит
Silver Jewellry with Pietersite
Сребърни Бижута С Астрофилит
Silver Jewelry With Astrophilite
Сребърни Бижута с Арагонит
Silver Jewellry with Aragonite
Сребърни Бижута с Молдавит
Silver Jewellry with Moldavite
Сребърни Бижута с Фаден Кварц
Silver Jewellry with Faden Quartz
Сребърни Бижута с Брукит
Silver Jewellry with Brucite
Сребърни Бижута с Орфей Ахат
Silver Jewellry with Orpheus Agate
Сребърни Бижута с Тюркиз
Silver Jewellry with Turquenite
Сребърни Бижута с Ангелит
Silver Jewellry with Angelite
Сребърни Бижута с Рубин в Цоизит
Silver Jewellry Ruby with Zoisite
Сребърни Бижута с Малинов Кварц
Silver Jewellry with Raspberry Quartz
Сребърни Бижута със Серафинит
Silver Jewellry with Seraphinite
Сребърни Бижута с Огнен Ахат
Silver Jewellry with Fire Agate
Сребърни Бижута с Ахат Синя Дантела, Сапфирин
Silver Jewellry with Blue Lace Agate, Saphirine
Сребърни Бижута с Рейнбоу Обсидиан, Сребърен Обсидиан
Silver Jewellry with Rainbow Obsidian, Silver Obsidian
Сребърни Бижута с Кианит
Silver Jewellry with Kyanite
Сребърни Бижута с Пренит и Епидот
Silver Jewellry with Prehnite and Epidote
Сребърни Бижута с Кунцит, Сподумен
Silver Jewellry with Kunzite, Spodumen
Сребърни Бижута с Лодолит
Silver Jewellry with Lodolite
Сребърни Бижута със Сугилит
Silver Jewellry wit Sugilit
Сребърни Бижута с Ауралит
Silver Jewellry with Auralite
Сребърни Бижута с Хризопраз
Silver Jewellry with Chrysoprase
Сребърни Бижута с Амазонит
Silver Jewellry with Amazonite
Сребърни Бижута с Клейофан
Silver Jewellry with Cleophane
Сребърни Бижута с Кехлибар
Silver Jewellry with Amber
Сребърни Бижута с Кондор Ахат
Silver Jewellry with Condor Agate
Сребърни Бижута с Коралит
Silver Jewellry with Coralite
Сребърни Бижута С Мторолит
Silver Jewelry With Mtorolite
Медальон Лазурит със Сребро 925
Lazurite Pendant with Silver 925
бърз преглед
preview
Медальон Лазурит със Сребро 925
Lazurite Pendant with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Лазурит със Сребро 925
Lazurite Ring with Silver 925
бърз преглед
preview
Медальон Ларимар, Пектолит със Сребро 925
Pendant Larimar, Pectolite with Silver 925
бърз преглед
preview
Медальон Ларимар, Пектолит със Сребро 925
Pendant Larimar, Pectolite with Silver 925
бърз преглед
preview
Медальон Ларимар, Пектолит със Сребро 925
Pendant Larimar, Pectolite with Silver 925
бърз преглед
preview
Медальон Ларимар, Пектолит със Сребро 925
Pendant Larimar, Pectolite with Silver 925
бърз преглед
preview
Медальон Ларимар, Пектолит със Сребро 925
Pendant Larimar, Pectolite with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Ларимар, Пектолит със Сребро 925
Zircon Larimar, Pectolite with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Ларимар, Пектолит със Сребро 925
Zircon Larimar, Pectolite with Silver 925
бърз преглед
preview
Пръстен Ларимар, Пектолит със Сребро 925
Zircon Larimar, Pectolite with Silver 925